Landschapsarchitect, vormgever van groen in een stedelijk gebied

Een landschapsarchitect gebruikt de kennis van een gebied, de ecosfeer, de bodem om op innovatieve wijze het landschap vorm te geven. De landschapsarchitecten van BTL advies werken vanuit een duidelijke visie. Hierbij heeft de vormgeving van het landschap als doel de oorspronkelijke vegetatie in nieuwe vormen en samenstelling te laten terugkomen. 

Er wordt daarvoor gewerkt vanuit een grote expertise op het gebied van ecosystemen, vegetatie en fauna. Naast kennis van de oorsprong van het landschap heeft de landschapsarchitect namelijk ook kennis van nieuwe mogelijkheden op het gebied van vegetatie. De beplantingsexpertise is dus gedegen, maar ook helemaal up to date. Zo kunnen oude bodemstructuren ineens nieuwe beplantingsvormen krijgen.

Nieuwe natuurbeleving en grotere biodiversiteit door landschapsarchitectuur

Bij het ontwerp van een openbare ruimte hebben de landschapsarchitecten van BTL ook de expertise op het gebied van infrastructuur om dit op de juiste wijze in hun plan te laten integreren. Want hoe worden nieuwe of bestaande wegen of kanalen in het nieuw ontworpen landschap ingepast? Alle ontwerpen en ideeën worden dan ook afgestemd op de eisen van het wegontwerp en het civieltechnisch plan.

In het ontwerp van de landschapsarchitect komt gedegen vakkennis, kennis op het gebied van infrastructuur samen met de creativiteit. Hier vanuit ontstaat een nieuwe vormgeving van het landschap. Zo wordt een landschap ingericht of soms heringericht. Dit kan ervoor zorgen dat een strook gras langs een fietspad een plek voor ontspanning en natuurbeleving, wordt met kleurige begroeiing. Door een goed doordacht ontwerp van de landschapsarchitect kan met deze nieuwe beplanting de biodiversiteit in het gebied ook worden vergroot.