Een vacature civiele techniek is overal te vinden

vacature civiele techniek

De civiele techniek is iets waar wij als Nederlanders erg goed in zijn. Zo staan we wereldwijd bekend om onze expertise en zorgt dit voor veel mogelijkheden. Zo opereren veel Nederlandse civieltechnische bedrijven ook in het buitenland. Wanneer je beschikt over een diploma binnen de civiele techniek, dan beschik je over veel vacature civiele techniek. Civiele techniek bestaat uit verschillende vakgebieden. Deze vakgebieden worden samen ook wel de fundering van de economie genoemd.

Sectoren

De Nederlandse waterbouwers

Een erg belangrijk onderdeel binnen de civiele techniek is de waterbouw. Zo is waterbouw van groot belang voor Nederland. De Nederlandse dijken beschermen de bewoners dan ook tegen overstromingen. Om ervoor te zorgen dat deze dijken bescherming blijven bieden, is het van belang dat er op dit gebied ontwikkelingen plaats blijven vinden. Zo moeten de dijken onderhouden worden, maar daarnaast kan het ook zo zijn dat ze niet meer voldoen aan de gestelde eisen op dit gebied. In die situatie dienen de dijken aangepast te worden. Nederland beschikt over erg veel dijken en daarom is het belangrijk dat er voldoende vakmensen zijn. Naast dijken zijn waterbouwers ook betrokken bij veel andere projecten. Het gaat hier zowel om projecten in het binnen- als buitenland. Een onderdeel binnen de waterbouw die erg vaak wordt toegepast in het buitenland, is baggeren. 

Netwerk

De funderingstechniek

Een ander onderdeel binnen de civiele techniek is het werken aan funderingen. Funderingen dienen ten allen tijden sterk te zijn. Het is daarom een echt vak apart. De funderingstechniek komt kijken bij erg veel projecten. Zowel bij grote als bij kleine projecten is het van belang dat de fundering goed is. Wanneer er wordt gekeken naar een geschikte fundering dient er rekening gehouden te worden met veel zaken. Een belangrijk onderdeel is de grondsoort die aanwezig is.