Wat is AVG en wat is de invloed er van op jouw organisatie

Wat is AVG

Het kan u als organisatie niet ontgaan zijn, de invoering van de AVG-wet. Wat is AVG en wat betekent dit voor uw organisatie? In dit artikel gaan we dieper in op deze nieuwe wet en beschrijven we een aantal aspecten waaraan uw organisatie moet voldoen om boetes te voorkomen. De boetes die door de Autoriteit Persoonsgegevens worden uitgedeeld kunnen al snel oplopen. Reden genoeg om ook voor uw organisatie te bekijken, of u aan alle richtlijnen voldoet. Hierbij maakt het overigens niet uit hoe groot uw organisatie is! Grote en kleine organisaties moeten aan de nieuwe AVG-wet voldoen.

Privacy

Wat is AVG en hoe zit het met GDPR

Naast de AVG-wet is ook de GDPR ingevoerd. GDPR staat voor General Data Protection Regulation, wat gericht is op het beschermen van persoonsgegevens en persoonlijke data van gebruikers, klanten, bezoekers van websites, enzovoorts. In de GDPR zijn een aantal elementen zonder strikte richtlijnen vastgelegd. Dit betekent dat ieder land binnen de EU hier zelf een invulling aan mag geven. Nederland heeft haar eigen invulling, in combinatie met de vaste elementen uit de GDPR, vastgelegd in de AVG-wet. De AVG-wet, wat staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming, schrijft voor hoe Nederlandse beschrijven de data van hun medewerkers, klanten en bijvoorbeeld gebruikers moeten beschermen.

Wetgeving

Laat een AVG scan van uw organisatie maken

Doordat soms niet altijd even duidelijk is in hoeverre uw organisatie aan deze richtlijnen voldoet, kan het verstandig zijn om een AVG scan uit te laten voeren. Deze scan wordt door een externe partij gemaakt, die hierbij kijkt naar de mate waarin u aan de richtlijnen uit de AVG-wet voldoet. Op punten waar u uw organisatie kunt verbeteren, zal deze externe partij met een passend advies komen. Zo voorkomt u hoge boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens en bent u ervan verzekerd dat u op een veilige manier omgaat met de data van klanten en gebruikers.